Kontaktujte nás na telefonu
+420 736 756 811

O nás zpět

CHemServis EU je česká společnost, která navrhuje a dodavá vysoce kvalitní zařízení pro úpravu technologických vod – chladících, topných, pitných, užitkových a průmyslových vod pro průmysl i domácnosti.
Naše společnost nabízí díky profesionálně školeným pracovníkům vysokou kvalitu služeb a technické podpory všem našim stávajícím i budoucím zákazníkům.
Našim cílem je poskytovat zákazníkům nejlepší a nejkomplexnější řešení na základě specifických požadavků každého zákazníka.
Díky spolupráci s předními světovými výrobci jsme schopni dodávat systémy úpravy vody na nejvyšší úrovni kvality za konkurenční cenu.
Naše společnost disponuje kvalitním zázemím. Disponujeme analytickou laboratoří vybavenou nejmodernější technikou dostupnou k provádění analýzy vody, na základě, které jsme schopni rychle a kvalitně analyzovat a řešit konkrétní problémy zákazníků.

Služby zpět

Úprava vody pro technické účely

teplovodní kotelny
parní kotelny, parní vyvíječe
chladící okruhy
okruhy ohřevu vody na teplou
prádelny, žehlírny
lékárny, nemocnice
výrobní technologie

změkčení vody
odželeznění, odmanganování
dávkování inhibitorů, biocidů
demineralizace, odsolení
filtrace mechanických nečistot
separace kalů, odkalení

Realizace zpět

Chemické čistění

je způsob údržby energetických zařízení, při nichž dochází k rozpuštění a vyplavení nečistot z čistěného systému.

Při provozu energetických zařízení dochází na teplosměnných plochách ke vzniku:

úsad
nánosů
korozí
korozních puchýřů
korozních zplodin tj. korozních kalů i větších pevných částic

Důsledkem toho je soubor negativních vlivů:

zvýšení hydraulických odporů v zařízeních i rozvodech
snížený přestup tepla na teplosměnných plochách
zvýšení nákladů na provoz, údržbu, opravy
zvýšení počtu havárií
snížení životnosti energetických zařízení (kotlů, výměníků, čerpadel, rozvodů, armatur ad.)
zvýšení spotřeby energie (paliv, elektřiny, ...)
zhoršení negativních vlivů na životní prostředí
Pro ilustraci - při 5 mm vrstvě silikátového kamene se sníží výkon kotle přibližně o 50 % a ztráty na palivu dosahují 10 až 20 %.

Technologie chemického čistění

Způsoby chemického čistění z hlediska fyzikálního:
Stacionární — výjimečně s karbonátovým nánosem, těžko rozpustné nánosy
Využitím přirozené cirkulace - varem, bez odběru páry; hlavně při alkalických vyvářkách
Nucenou cirkulací — pomocí čerpadel a rozpouštěcích nádrží, vytvořením cirkulačního okruhu
kontinuální oběh
houpání hladin, přečerpávání
průtočný systém

Postup

- Prohlídka zařízení a dokumentace
- Určení konstrukčních materiálů čistěného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození
- Odběr vzorků pro analýzu
- Stanovení chemického složení nánosů a usazenin
- Volba a vypracování technologie čistění
Zajištění:
technologické (zařízení, doprava, skladování)
materiální(chemikálie, rež. mat.)
chemické (analytika, PO, BOZP, likvidace odpadu)

Produkty

Pokračujte dále na:

Bazénové tablety
Zazimovač
Super Čistič na vodní kámen
Hygienic hand care

Ceník

Multifunkční bazénové tablety 5v1 200g/ks
- hmotnost 5 kg cena 795,-Kč
- hmotnost 1 kg cena 200,-Kč
- hmotnost 2 kg cena 360,-Kč

Zazimovač - 1 balení (3L) cena 299,-Kč

Super Čistič na vodní kámen - 1 balení (3L) cena 290,-Kč

Hygienic Hand Care
- 1 balení (1L) cena 390,-
- 1 balení (3L) cena 1110,-
- Pro firmy jsme schopni dodat vetší balení (30L) cena na dotaz

Naše produkty můžete objedat zasláním e-mailu prostřednictvím formuláře zde:

Vaše jméno
Váš email
Aktuální rok (ověření)