O společnosti

CHemServis EU je ryze česká společnost , která existuje díky svým zákazníkům, kteří hledají nejmodernější technologii úpravy vody a vysoce kvalitní zařízení pro její úpravu – chladících, topných, pitných, užitkových a průmyslových vod i pro domácnosti zahrnující bazénové vody za mnohem nižší pořizovací a provozní náklady, které jsou o cca 20 – 30% nižší než u většiny konkurenčních zahraničních firem, kteří musí živit své majitele v zahraničí

Krizový balíček​

ANTI-Covid pro firmy

zajistíme Vám snížení přímých provozních nákladů (servis, dodávky provozních chemikálií, chemické čištění systémů..kotle, výměníky atd.) o cca 20-30% spojených s ekonomikou úpravy provozu technologických vod (parní/teplovodní kotelny, chlazení – věžové systémy/uzavřené, odpadní vody, ) pro veškeré oblasti aplikaci průmyslu ….automotive, pekárny, mlékárny, pivovary, lihovary, administrativní budovy, nákupní centra, zimní stadiony atd. díky naší unikátní moderní technologii úpravy vod.

Pro boj s nemocí COVID 19 jsme vyvinuli přípravek

Hygienic Hand Care

Anti–Covidní dezinfekce rukou

Služby

Úprava vody pro technické účely

 • teplovodní kotelny
 • parní kotelny, parní vyvíječe
 • chladící okruhy
 • okruhy ohřevu vody na teplou
 • prádelny, žehlírny
 • lékárny, nemocnice
 • výrobní technologie
 • změkčení vody
 • odželeznění, odmanganování
 • dávkování inhibitorů, biocidů
 • demineralizace, odsolení
 • filtrace mechanických nečistot
 • separace kalů, odkalení

Realizace

Chemické čistění

je způsob údržby energetických zařízení, při nichž dochází k rozpuštění a vyplavení nečistot z čistěného systému.

Při provozu energetických zařízení dochází na teplosměnných plochách ke vzniku:

 • úsad
 • nánosů
 • korozí
 • korozních puchýřů
 • korozních zplodin tj. korozních kalů i větších pevných částic

Důsledkem toho je soubor negativních vlivů:

 • zvýšení hydraulických odporů v zařízeních i rozvodech
 • snížený přestup tepla na teplosměnných plochách
 • zvýšení nákladů na provoz, údržbu, opravy
 • zvýšení počtu havárií
 • snížení životnosti energetických zařízení (kotlů, výměníků, čerpadel, rozvodů, armatur ad.)
 • zvýšení spotřeby energie (paliv, elektřiny, ...)
 • zhoršení negativních vlivů na životní prostředí

Pro ilustraci - při 5 mm vrstvě silikátového kamene se sníží výkon kotle přibližně o 50 % a ztráty na palivu dosahují 10 až 20 %.

Technologie chemického čistění

Stacionární

výjimečně s karbonátovým nánosem, těžko rozpustné nánosy Využitím přirozené cirkulace - varem, bez odběru páry; hlavně při alkalických vyvářkách

Nucenou cirkulací

pomocí čerpadel a rozpouštěcích nádrží, vytvořením cirkulačního okruhu kontinuální oběh houpání hladin, přečerpávání průtočný systém

Postup

1

Prohlídka zařízení a dokumentace

2

Určení konstrukčních materiálů čistěného zařízení, aby nedošlo k jeho poškození

3

Odběr vzorků pro analýzu

4

Stanovení chemického složení nánosů a usazenin

5

Volba a vypracování technologie čistění

Zajištění

technologické

zařízení, doprava, skladování

materiální

chemikálie, rež. mat.

chemické

analytika, PO, BOZP, likvidace odpadu

PRODUKTY

Multifunkční
bazénové tablety

- hmotnost 1 kg cena 200,-Kč
- hmotnost 2 kg cena 360,-Kč
- hmotnost 5 kg cena 795,-Kč

Zazimovač Clean Water

1 balení (3L) cena 299,-Kč

Hygienic Hand Care​

Anti–Covidní dezinfekce rukou
1L za 125,-Kč
3L za 357,- Kč
25L za 2050,- Kč

Super Čistič Cleaner

Pro nadzemní i zapuštěné bazény.
1 balení (3L) cena 255-Kč

© 2020 CHemServis EU